In tài liệu màu giá rẻ nhất tại hà nội, In màu giá rẻ nhất tại hà nội, In màu giá rẻ.

In màu A4: 450đ/ lượt in, Giấy Op70.
In màu A5, C100, 5.000 tờ: 280đ/tờ.
In màu A4, C100, 5.000 tờ: 450đ/tờ.
In màu A3 2000đ/trang
In màu A2: 10.000đ/tờ
In màu A1: 15.000/ tờ
In màu A0: 25.000/ tờ
In màu tiêu đề thư A4 giấy Op100: 400đ/tờ.
Phôtô 142đ/trang A4 – Phôtô A3: 350đ/ trang.
Photo A2: 1600đ/tờ – Photo A1: 2700đ/tờ – Photo A0: 5600đ/tờ.
Scan màu A4: 100đ/tờ. – Scan màu A3: 200đ/tờ.
Scan màu A2: 2.000đ/tờ – Scan màu A1: 3.000đ/tờ – Scan màu A0: 6.000đ/tờ.
Ép Plastic A4: 3.000đ/tờ. – Ép Plastic A3: 5.000đ/tờ.
Ép Plastic A2: 15.000đ/tờ. – Ép Plastic A1: 20.000đ/tờ.